Facebook

Personel

OLGA MOTYKA

Pomysłodawczyni i założycielka placówki, właścicielka firmy „Dla Maluszka”.
Sprawuje funkcje Dziennego Opiekuna.

Pani Olga pochodzi z Rosji, jednak los zarzucił ją do Polski. 
Pomysł zorganizowania placówek opieki nad małymi dziećmi jest realizacją marzenia, aby stworzyć placówki przyjazne Dzieciom i Rodzicom w których zostanie zapewnione warunki jak najbardziej zbliżonych do domowych przy jednoczesnym stworzeniu bazy do rozwoju wszystkich możliwych zmysłów i zdolności u dzieci.
W 2008 r. ukończyła studia magisterskie w Instytucie Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskując tytuł PEDAGOGA. Posiada także szeroki wachlarz szkoleń uzupełniających:
kurs wychowawcy kolonijnego,
kurs pierwszej pomocy oraz pierwszej pomocy pediatrycznej ukończone w Polskim Czerwonym Krzyżu w 2011, ponowne ukończenie kursu pierwszej pomocy pediatrycznej w 03.2018 r.
Kurs Doskonalący: Bezpieczeństwo i higiena w opiece nad dziećmi do lat 6″ zorganizowany przez Narodowy Instytut Leków w Warszawie;
Szkolenie z zakresu HACCP w gastronomii prowadzone przez Akademię Efektywnej Przedsiębiorczości MAKRO Cash and Carry Polska S.A.

Szkolenia:
Małe dziecko z zaburzeniami Integracji Sensorycznej. Elementarne zasady obserwacji i terapii oraz Wczesna interwencja”
Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0 – 12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym” organizowane przez Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjny „aCentrum” w Warszawie.
W ramach powyższych szkoleń odbyła ćwiczenia praktyczne obejmujące m. in.: Masaż Shantali oraz Instruktaż Pielęgnacyjny Niemowląt;

– Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne” dające kwalifikacje i wiedzę do prowadzenia zajęć;
– Logorytmika „ruch słuch słowo” dające uprawnienia do prowadzenia zajęć logorytmicznych;
-Szkolenie trenerskie I stopnia uprawniające do prowadzenia zajęć sensorycznych dla niemowląt i dzieci SMYKO-MULTISENSORYKA prowadzone przez autorkę programu Panią Aleksandrę Charęzińską
oraz
Warsztaty pt. Narzędzia pracy z dzieckiem w wieku niemowlęcym i przedszkolnym w oparciu o metodę umuzykalniania według E.E. Gordona zrezalizowanego przez Panią Anitę Wleklińską.

Posiada kilkunastoletni staż pracy z dziećmi od 0 do 18 r.ż., w tym od 2009 r. zajmuje się przede wszystkim opieką małych dzieci (do lat 3), początkowo pracując w Centrum Rozwoju Rodziny „Delfin” oraz w grupie żłobkowej w Prywatnym Przedszkolu Kids&Garden w Warszawie a od 2012 roku zajmując się dziećmi prowadząc własną firmę.

Pracowała również jako wychowawczyni w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym, w przedszkolach jako pedagog muzyczny oraz nauczycielka gry na instrumentach, w świetlicy środowiskowej jako wychowawczyni.

Prywatnie jest matką trójki dzieci: 7-letniego Artura, 5-letniej Wiktorii oraz 2-letniego Leona.

WIESŁAW MOTYKA

Z zawodu i wieloletniego doświadczenia jest stolarzem. Ukończył również dwuletnie studium na kierunku informatycznym. 

W 2017 roku ukończył Kurs Opiekuna w Żłobku i Klubie Dziecięcym w ramach którego ma ukończony Kurs Pierwszej Pomocy Premedycznej. W tej chwili pracuje jako dzienny opiekun.

Będąc mężem założycielki placówek wieloletnie już doświadczenie pracy z dziećmi zdobył pomagając nie tylko w prowadzeniu i urządzeniu placówek ale również dorywczo w opiece nad dziećmi pod czujnym okiem bardziej doświadczonych opiekunek. 

W tej chwili od czerwca 2018 roku jako jeden z nielicznych mężczyzn w Polsce sprawuje funkcję Dziennego Opiekuna. 

Prywatnie jest ojcem trójki dzieci.

Jestem akapitem tekstu. Kliknij przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Jestem akapitem tekstu. Kliknij przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jestem akapitem tekstu. Kliknij przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.#aDvbf0WOlFRHURBtP#aDvbf0WOlFRHURBtP


Dla Maluszka. Olga Motyka Copyright © 2018 Neo Fusion

Facebook