Informujemy iż przyjmujemy do placówki dzieci szczepione według co najmniej obowiązkowego kalendarza szczepień.
  W przypadku, gdy szczepienia są odroczone ze wskazań medycznych prosimy o indywidualny kontakt z placówką.

  Informujemy, iż w przypadku braku wolnych miejsc tworzona jest lista rezerwowa.
  W przypadku zwolnienia się miejsca, dzieci z listy rezerwowej mają pierwszeństwo przyjęcia.

  Imię/imiona i nazwisko Dziecka (wymagane)

  Data urodzenia Dziecka (wymagane)

  Imiona i nazwiska Rodziców/Opiekunów (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

  Adresy email Rodziców (wymagane)

  Planowany termin od kiedy planują Państwo oddać Dziecko do żłobka (wymagane)

  Orientacyjne godziny, w których Dziecko będzie przebywało pod opieką (wymagane)

  Ważne informacje dotyczące zdrowia Dziecka

  Proszę opisać swoje oczekiwania, co do miejsca sprawowania opieki nad Dzieckiem

  Pytania do właścicielki placówki

  Informacje o placówce otrzymaliśmy:
  od znajomychkrewnychprzez Internetz nośników reklamowychinne źródło

  Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.), wyrażam zgodę na otrzymywanie, na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowej od Dla Maluszka. Olga Motyka.

  Zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz Art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr. 171 poz. 1800 z zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów udzielenia informacji odnośnie zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dla Maluszka. Olga Motyka z siedzibą w Warszawie, ul. Leśniewska 7, 03-582 Warszawa, NIP: 9151672593. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w cel-u(ach) wskazanych powyżej.
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz trwałego usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich nie podanie może uniemożliwiać odpowiedź na Państwa zapytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.