DOMEK MAXI LUDKÓW

W kameralnej grupie przedszkolnej (15 miejsc) wspierając całościowy rozwój dziecka zapewniamy naukę, opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domowych, w grupie zróżnicowanej wiekowo (zapraszamy dzieci od 2,5 do 5 r.ż.

Co jest naszym celem?

Wszechstronny rozwój każdego naszego Podopiecznego z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i emocjonalnych. Wsparcie to realizowane jest poprzez procesy opieki, wychowania i nauczania, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze życiowej.

Jak to realizujemy?

Wyznając zasadę, iż w opiece, wychowaniu i nauczaniu małego Człowieka, ważny jest złoty środek a każda z uznanych metod wychowania i nauczania może wspomóc w wyznaczeniu określonej drogi bądź jednym kierunku rozwoju pewnego obszaru dziecka stworzyliśmy autorski Program, oparty również na aktualnych wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zwracamy uwagę na to, żeby Mały Człowiek rozwijał się według zależności: postrzegam – myślę – czuję – działam. Poznając różnice i podobieństwa uczył się relacji między zjawiskami i przedmiotami; a także porządkowania, klasyfikowania przygotowując dziecka do liczenia. Wszystko to zamyka się w poznaniu oraz dążeniu do rozwijania takich wartości jak: dobro – prawda – miłość – piękno.

W efekcie takiego wsparcia odpowiednio dostosowanych do wieku zajęć dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji w szkole (bo przecież do tego ostatecznie służy przedszkole).

 

 

Co jeszcze jest dla nas ważne?

W naszej placówce staramy się wpoić dzieciom nawyki samoobsługowe, w tym jedzenie, picie bez pomocy dorosłego, sprzątanie po sobie po jedzeniu, po zabawie itd.; samodzielne przygotowanie przez dziecko drobnego posiłku.

Zwracamy mocną uwagę na wpojenie nawyków higienicznych, takie jak częste i dokładne mycie rąk w tym po wyjściu z toalety, po jedzeniu, po przyjściu z podwórka; samodzielne ubieranie/rozbieranie się. Zachęcamy do kontynuacji lub wprowadzenia tychże czynności w warunkach domowych, aby ukształtować w naszych pociechach wspomniane nawyki.

Drogi Rodzicu,
jeśli jesteś zainteresowany opieką w naszej placówce prosimy o kontakt pod nr telefonu: 793 700 073

Drogi użytkowniku!

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dla Maluszka. Olga Motyka z siedzibą w Warszawie, ul. Leśniewska 7, 03-582 Warszawa, NIP: 9151672593. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w cel-u(ach) wskazanych powyżej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz trwałego usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich nie podanie może uniemożliwiać odpowiedź na Państwa zapytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.