Program

Wiek przedszkolny jest bardzo ważny ze względu na przygotowanie Dziecka do pójścia do szkoły, która ma z kolei przygotować do dorosłego, samodzielnego życia. Stawiamy na rozwój wszechstronny, nie tylko intelektualny ale też a może przede wszystkim na rozwój społeczny. Opieramy edukację w naszym punkcie przedszkolnym na poniższym równaniu:

Ruch + Mowa + Sensoryka =  Wszechstronny Rozwój Dziecka

W ramach naszych stałych zajęć planujemy poznawać liczby, podstawowe zasady matematyczne, cyfry i litery. Dzięki odpowiednim pomocom naukowym i dydaktycznym, m.in. kolorując, wycinając, lepiąc, wyklejając zamierzamy przygotowywać dziecko do nauki pisania, kształtować wiedzę przyrodniczą, ekologiczna, uczyć się języka polskiego, angielskiego, rosyjskiego.

Rozwój społeczny zamierzamy kształtować nie tylko w ramach integracji z grupą. Regularnie planujemy  organizowywać wycieczki jak do środowisk przyrodniczych tak i użyteczności publicznej. Dla chętnych Rodziców raz w miesiącu prowadzić zajęcia otwarte, podczas których nie tylko dać rodzicom możliwość spędzić czas wyłącznie ze swoim dzieckiem bez rutyny i pośpiechu dnia codziennego, ale też przy okazji coś wspólnie stworzyć, poznać lub zobaczyć występ przygotowany przez Dzieci.

 

Ruch + Mowa + Sensoryka

Rozwój ruchowy

Jednym z najbardziej podstawowych potrzeb rozwoju dziecka w wieku żłobkowym oraz przedszkolnym jest ruch. Ruch w życiu dziecka, szczególnie przedszkolaka musi być systematyczny, odpowiednio pokierowany i dawkowany oraz dostosowany do poziomu rozwoju każdego dziecka. Tzw. głód ruchowy, tj. potrzebę biegania, skakania, często nieumiejętnością usiedzenia w jednym miejscu, chęcią wspinania się itd. staramy się zaspokoić w różny sposób:

  • Codzienna poranna gimnastyka
  • Codzienne zajęcia na świeżym powietrzu (z wyjątkiem naprawdę niekorzystnych warunków atmosferycznych – poprosimy zawsze o odpowiednie ubrania);
  • Codzienne zabawy rytmiczno-muzyczne, w tym z j. angielskim i rosyjskim, w Sali z wykorzystaniem piosenek dziecięcych.
  • Dwa razy w tygodniu korektywa, prowadzona przez wykwalifikowaną nauczycielkę i instruktorkę tańca i gimnastyki korekcyjnej w jednym.
  • Raz w tygodniu zajęcia „TURLANKI, PRZYTULANKI” prowadzone z wykorzystaniem metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

Rozwój mowy

Mowa – to dźwiękowe porozumiewanie się dwóch osób, w którym jedna drugą o czymś powiadamia (według T. Milewskiego). Wiemy, iż rozwój mowy dziecka w dużej mierze zależy od tego co słyszy dookoła siebie, od opanowania umiejętności mówienia i rozumienia tekstów słownych. Staramy się wspierać rozwój mowy przede wszystkim poprzez częste mówienie do dziecka, rozmawianie z dzieckiem oraz słuchanie dziecka, nauczyciela, rodzica i otaczających nas bodźców, dźwięków, w tym słowa czytanego.

Aktywność ruchowa i doskonalenie funkcji słuchowych idą w parze. Bez nich dziecko nie wyrazi swoich myśli, nie zdoła poczuć ani wyartykułować słowa.

Planjuemy stymulować ten rozwój poprzez

  • zajęcia SŁYSZĘ, SKACZĘ, RYMUJĘ, oparte na autorskim programie „Logorytmika – ruch, słuch, słowo” Pani Ewy Bombol, który powstał na bazie doświadczeń w pracy z dziećmi w różnym wieku i na różnym poziomie rozwoju.
  • codziennie prowadzonych zajęć z wykorzystaniem GIMNASTYKI BUZI I JĘZYKA.
  • Rozwój mowy, słuchu prowadzić pod kontrolą i współuczestnictwie naszej Pani Marty Nizio – logopedki, w tym prowadzenie indywidualnych zajęć z tymi z dzieci, które będą tego potrzebować.

Rozwój językowy

Wiemy jak ważne jest oswajanie dziecka z obco brzmiącym językiem. To zwiększa szanse na skuteczniejsze i szybsze opanowania umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi.

  • W grupie przedszkolnej dzieci codziennie mają mieć nie tylko zajęcia w języku angielskim, ale również równolegle w języku rosyjskim.
  • Dodatkowo raz w tygodniu dzieci mają zajęcia polegające na poznawaniu świata w języku angielskim poprzez piosenki, rymowanki, zabawy przy użyciu ekologicznych interaktywnych zabawek i instrumentów muzycznych, prowadzonych przez Panią Patrycję https://www.facebook.com/patipatu.music

Rozwój sensoryczny

Dziecko poznaje otaczający go świat dzięki zmysłom, które człowiek otrzymuje już niemalże od poczęcia. Niestymulowane wystarczająco zmysły mają tendencje do zanikania. Stymulowane natomiast w odpowiedni sposób pomagają dziecku wyrosnąć na ciekawego świata, otwartego, przyjaznego na to, co go otacza Człowieka.

Planujemy wspomagać rozwój każdego ze zmysłów, tj. dotyku, smaku, zwroku, słuchu, węchu a także zmysł równowagi oraz proporiocepcji (czucie głębokie).

Drogi użytkowniku!

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dla Maluszka. Olga Motyka z siedzibą w Warszawie, ul. Leśniewska 7, 03-582 Warszawa, NIP: 9151672593. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w cel-u(ach) wskazanych powyżej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz trwałego usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich nie podanie może uniemożliwiać odpowiedź na Państwa zapytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.