Dzienny opiekun

Dzienny Opiekun jest jedną z form sprawowania opieki dziennej dla dzieci od 1 do 3 r.ż.
W naszych placówkach jeden Dzienny Opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie piątką dzieci.

Dziennym opiekunem może zostać osoba m.in. posiadająca odpowiednie kwalifikacje, ukończony kurs pierwszej pomocy. Dzienni opiekunowie podlegają wpisowi do ogólnie dostępnego wykazu prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy. Wykaz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.warszawa.pl

W placówce na Namysłowskiej 6c lok. U1 mamy dwie grupy, dwóch dziennych opiekunów.

W placówce na Obwodowej 4 lok. 1 mamy trzy grupy, trzech dziennych opiekunów.

W placówce na Obwodowej 4 lok. 2 mamy trzy grupy, trzech dziennych opiekunów.

W związku z nieobecnościami dzieci dopuszczamy możliwość przyjęcia większej ilości dzieci o 25% (tj. 1 jedno dziecko do każdej grupy).


Praca jest tak zorganizowana, że nie korzystamy z bezpośredniej pomocy rodziców w ciągu dnia.

Zgłoszenie Dziecka

Drogi Rodzicu,
jeśli chcesz dostać się do nas na miejsce bezpłatne na zasadach państwowych zarejestruj się
w systemie klikając tutaj
jeśli chcesz dostać się do nas na miejsce komercyjne
wypełnij Formularz Zgłoszeniowy dostępny tutaj.

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone | Dla Maluszka – Olga Motyka
KONTO BANKOWE:
ALIOR BANK 59 2490 0005 0000 4530 6017 0933

Skip to content