Dla Maluszka

"Dziecko jest pełnowartościowym człowiekiem
od chwili narodzin, na każdym etapie swego istnienia 
i ma prawo być sobą, takim jakim jest"

 				J. Korczak
Nasze zadania

„Dla Maluszka” realizuje przede wszystkim zadania wymienione w art. 10 Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech, jak również zalicza do swoich zadań:

 • nawiązanie współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia metod opieki, wychowania i pielęgnacji dziecka;
 • naukę umiejętności życia w grupie;
 • kształtowanie odpowiednich do wieku i rozwoju dzieci postaw oraz usamodzielnianie dzieci;
 • tworzenie i realizowanie programów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o znane i autorskie metody pracy z dzieckiem z uwzględnieniem indywidualnego poziomu rozwoju każdego dziecka i jego potrzeb.

Powyższe zadania realizowane są poprzez:

 • tworzenie i realizację programu adaptacji;
 • działania promujące zdrowie i prawidłowy, integralny rozwój dziecka;
 • zapewnienie dziecku przyjaznego otoczenia oraz stworzenie odpowiednich warunków do prawidłowego i integralnego rozwoju.

Współpraca z osobami sprawujących opiekę a rodzicami buduje się przede wszystkim na:

 • możliwości uczestnictwa rodziców w zajęciach adaptacyjnych i otwartych;
 • obustronnym przekazywaniu informacji o dziecku, jego przyzwyczajeniach i nawykach;
 • obustronnym informowaniu o postępach w rozwoju dziecka oraz ewentualnych niepokojących objawach;
 • współpracy ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc pedagogiczną, psychologiczną oraz opiekę zdrowotną.

 

Jednak najważniejszym zadaniem dla nas jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych, maksymalnie zbliżonych do rodzinnych warunków, w których mogą harmonijnie się rozwijać oraz wsparcie Rodziców w ich trudnych przeżyciach jakim jest rozstanie z małym dzieckiem, oddanie go do żłobka oraz przez cały czas trwania opieki w naszej placówce.

 
ss.jpg

Nasze placówki w Warszawie
Dla Maluszka. Olga Motyka
ul. Leśniewska 7, Targówek
ul. Namysłowska 6c lok. U1, Praga Północ

Kontakt:

tel. 503 547 294
mail: biuro@dlamaluszka.waw.pl

Nip: 9151672593
Regon: 146310368
Wpisy do rejestru:
112/Z/2013
i 138/Z/2014